سفارش ارسال پیامک بدون خرید سامانه

برای ارسال  پیامک یا میتوانید یکی از پنلهای (لیست پنلهای کاربری) مارا خریداری نموده و از طریق (سامانه ) پنل خود  پیامکهای خود را ارسال کنید یا اینکه سفارش ارسال پیامک را یا با تماس با شرکت و یا پر نموده فرم درخواست ارسال پیامک به شرکت اعلام نموده و شرکت ساپ اقدام به ارسال […]

ادامه مطلب