کاربرد پیامک برای کمیته های امداد

کاربرد پیامک برای کمیته های امداد

 

۱- جذب حامی

۲- معرفی طرح های کمیته مانند : طرح اکرام -طرح ازادی محکومین -حمایت مالی و معنوی و دعوت از مردم برای شرکت در آنها

۳- اعلام شماره حساب جهت واریز نقدی

* شماره حساب ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰ صادرات جهت کمکهای نقدی شما هموطن عزیز *

۴- اعلام شماره حساب طرح های مختلف »

* کلید واژه اکرام ——– شماره حساب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ *

ازادی ——– شماره حساب ۰۲۰۰۰…. *

۵- گروه بندی خیرین به بخشهای : اکرام – مسکن- سلامت – و …

۶- انتقادات و پیشنهادات .

۷- فراخوان عمومی .

* کمیته امداد با طرح های متعدد منتظر شما هموطن خیر میباشد *

۸- گروه بندی پرسنل به بخش های مختلف .

۹- ارسال پیامک با توجه به مناسبتهای ملی و مذهبی و تقارن این مراسم با طرحهای کمیته امداد .

۱۰- ارسال پیامک تشکر بعد از پرداخت خیرین .

* جناب اقای …. عمل خیرتان را ارج مینهیم و آرزوی توفیق از خدا را برای شما خواهانیم *