کاربرد پیامک در آموزشگاه رانندگی

کاربرد پیامک در آموزشگاه رانندگی

بدون شک داشتن یک سامانه ارسال انبوه پیام کوتاه . یا همان پنل ارسال پیامک برای یک آموزشگاه رانندگی نیز یک بزار لازم و ضروری می باشد  که کاربردهای بسیاری دارد که از این کاربردها می توان به موارد زیر اشاره نمودک

آموزش رانندگی

۱- شناسایی و بررسی نیازها و امکانات آموزشگاه از طریق ارسال و دریافت پیام

۲- ارسال پیام جهت تشویق افراد برای ثبت نام در آموزشگاه رانندگی

۳- اعلام شرایط ثبت نام برای متقاضیان آموزش رانندگی

۴- ارسال و دریافت پیام جهت ارائه مشاوره و راهنمایی برای متقاضیان

۵- ایجاد ارتباط دوطرفه بین متقاضیان و آموزشگاه از طریق ارسال و دریافت پیام

۶- اعلام شروع کلاسهای تئوری/عملی از طریق سامانه ارسال پیام تهیه و جمع آوری آمار ثبت نام/قبولی و یا چند دوره ای بودن متقاضیان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

۷- ارسال پیام هشداری و آموزشی برای متقاضیان و رانندگان ۸

– اطلاع رسانی در مواقع ضروری (جلسات فوق العاده، شرایط غیر مترقبه و تغییر ساعات کلاس)

۹- رسیدگی به درخواستهای واصله از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام

۱۰ ارسال پیام جهت هماهنگی بین ساعات آموزشی برای متقاضیان و رانندگان آموزشگاه

۱۱- معرفی خدمات و امکانات آموزشگاه به عموم از طریق سامانه پیام کوتاه

۱۲- ارسال پیام تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران و متقاضیان

۱۳- برگزاری نظرسنجی جهت پیش برد اهداف آموزشگاه رانندگی

۱۴- ایجاد سامانه دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات و …