کاربرد پیامک برای صندوق های تعاونی

کاربرد پیامک برای صندوق های تعاونی

۱- معرفی خدمات بانکی به مشتریان (سیستم پاسخگویی خودکار)

۲- اعلام پایان مهلت سپرده به مشتریان (ماژول مناسبتها‌)

۳- اعلام نرخ های سود برای اطلاع به مشتریان

۴- اعلام حضور مشتریان در خصوص تکمیل مدارک

۵- ایجاد بخش نظرسنجی در مورد خدمات ارائه شده یا نحوه برخورد با ارباب رجوع و …

۶- صندوق انتقادات و پیشنهادات در مورد ارائه انتقادات و پیشنهادات سازنده به مسئولین

مثلا : انتقادات و پیشنهادات خود را بصورت مستقیم با ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰XXXXXXXXXX با مدیریت در میان بگذارید.

۷- فرستادن اس ام اس به مناسبتهای ملی و مذهبی .

۸- ارسال اس ام اس تبریک تولد به مشتریان و پرسنل .

۹- اعلام قدردانی و تشکر از مشتریان بابت افتتاح حساب .

۱۰- اعلام دیرکرد قسط وام یا سررسید وامها .

۱۱- اعلام تراکنشهای انجام شده از طریق اس ام اس .

۱۲- اعلام وارد شدن به اینترنت بانک و انجام تراکنشهای مالی از طریق اس ام اس .