کاربرد پیامک برای بیمه

کاربرد پیامک برای بیمه

۱- ارسال پیامک در مورد امتیازات شرکت بیمه ای(تخفیفات و موارد تعریف شده)

۲- ارسال پیامک برای تشکر از مشتریانی که بیمه شما را انتخاب کرده اند .

۳- ارسال پیامک در خصوص پایان قرارداد(ماژول مناسبتها)

۴- اعلام سررسید بیمه مشتری با ارسال یک پیامک

۵- ارسال پیام تبریک به مناسبتهای خاص به مشتریان

۶- اطلاع رسانی به مشتریان در مواقع اتمام دوره بیمه و تمدید آن

۷- اطلاع رسانی به مشتریان و متقاضیان در مورد خدمات جدید بیمه ای

۸- ارتباط دو طرفه با مشتری و دریافت پیشنهادات و نظرات مشتری

۹- آگاهی مشتریان از وضعیت بیمه خود در هر لحظه از شبانه روز فقط با ارسال یک پیام کوتاه

۱۰- برگزاری نظرسنجی ومسابقات

۱۱- ارسال پیامک تبلیغاتی برای نمایندگی خود

۱۲- ارسال پیامک برای گروه خاص

۱۳- ارسال پیامک برای منطقه ی خاص

۱۴- ارسال پیامک برای کد خاص