در این قسمت می توانید رویدادهایی مانند تولد مشتریان خود را  از طریق سامانه بطور خودکار  به آنها تبریک بگویید .sistem - tbrik

پس از انتخاب شماره ارسال پیامک و دفترچه مورد نظر فیلد تبریک را تعیین نمایید.

توجه داشته باشید که اگر در بخش پیشوند و نام شخص گزینه ی ” نباشد” را فعال نمایید متن شما بدون پیشوند و نام مشتری ارسال میگردد ودر آخر هم زمان ارسال پیامک خود را تعیین نمایید.

  • لینکهای مرتبط با موضوع این صفحه 

امکانات بسیار ویژه سامانه ارسال پیام کوتاه ساپ 

۱: ارسال به منطقه یا کدپستی خاص

۲: ارسال از طریق دکل ایرانسل BTS    

۳: ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت 

۴: بانک شماره مشاغل و اصناف کل کشور

۵: صندوق انتقادات و پیشنهادات

۶: پاسخگوی خودکار

۷: سیستم نوبت دهی

۸: سیستم اعلام اخطاریه ها

۹: سیستم اعلام تبریکات

۱۰: منشی عضویت سامانه 

۱۱: ارسال به viber    

۱۲: ارسال به Whatsapp 

۱۳: ارسال از طریق خطوط خدماتی  * * *

۱۳: سیستم ارزش افزوده * * *