سفارش ارسال پیامک بدون خرید سامانه

برای ارسال  پیامک یا میتوانید یکی از پنلهای (لیست پنلهای کاربری) مارا خریداری نموده و از طریق (سامانه ) پنل خود  پیامکهای خود را ارسال کنید یا اینکه سفارش ارسال پیامک را یا با تماس با شرکت و یا پر نموده فرم درخواست ارسال پیامک به شرکت اعلام نموده و شرکت ساپ اقدام به ارسال متن پیامکی شما به ساکنین شهر یا منطقه مورد نظرتان می کند .

تعرفه های ارسال پیامک با توجه به اینکه از چه اپراتوری (اپراتور ۱۰۰۰ یا اپراتور ۲۰۰۰  یا اپراتور ۳۰۰۰ یا اپراتور ۵۰۰۰ یا اپراتور ۰۲۱ ) ارسال انجام می شود با یکدیگر متفاوت است.

به عنوان مثال هزینه ارسال فارسی و انگلیسی در اپراتور ۰۲۱ با یکدیگر برابر است و این در صورتی است که تعرفه ارسال پیامک فارسی و انگلیسی در سایر اپراتورها با یکدیگر متفاوت است.

در تمامی اپراتورها هزینه ای برای دریافت پیامک اخذ نمی شود.

مراحل سفارش ارسال پیام انبوه تبلیغاتی :

فرم مخصوص سفارش خدمات ارسال انبوه پیام کوتاه را از اینجا دانلود نمایید.

فرم را پرینت گرفته و تکمیل نمایید.

فرم مربوط را مهر و امضا نموده و به همراه وجه نقد و یا فیش واریزی برای شرکت ارسال نمایید.

 

جدول تعرفه ارسال انبوه پیام کوتاه

تعرفه قیمت ارسال پیامک

* طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به بند الحاقی تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۴، مبلغ ۱۰ ریال “در زمان ارسال” به مبالغ فوق اضافه می گردد.